Duurzaam verbouwd bos

FSC PEFC

BLOK PLAATMATERIAAL IS FSC® en PEFC™ GECERTIFICEERD!

FSC® en PEFC™ certificering is onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Blok Plaatmateriaal streeft er naar om zoveel mogelijk producten met een certificering FSC® of PEFC™ te leveren. Beide certificaten worden breed ondersteund en geaccepteerd, echter het verschil is voor de velen niet duidelijk, daarom hierbij een uitleg.


WAT IS FSC?

FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden dan kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. 

WAT DOET FSC?

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische goed beheert worden.Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaar die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen.


WAT IS PEFC?

PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen dit hout verwerken in PEFC gecertificeerde producten.

WAT DOET PEFC? 

PEFC heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 34 landen lid van PEFC en 28 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Bekijk in onze prijslijst de artikelen met FSC of PEFC certificaat.