Duurzamer plaatmateriaal, Join the Circle!

Wij willen allemaal het rooien van bossen vermijden. Hout is een hernieuwbare grondstof, kan innovatief tientallen jaren (her)gebruikt worden en bij 'einde leven' ingezet worden als groene energiebron. Die circulaire gedachte draagt bij aan het bestrijden van klimaatcrisis en maakt de cirkel rond. Onze leverancier UNILIN Panels is de meest circulaire distribiteur en legt uit hoe zij te werk gaan.  
Circulair

Hoe werkt het precies?  

Herwonnenhout
UNILIN Panels kiest bewust voor herwonnen hout om kwalitatieve producten, zoals spaanplaten en MDF, te produceren. Herwonnen hout is hout en houtafval dat voor een ander niet meer bruikbaar is en we dus redden van de verbranding. We geven het een extra leven door het een materiaaltoepassing te geven. Dit betekent dat we elke dag 4.000 bomen redden van de kap. UNILIN Panels zoekt hun grondstof op een duurzame manier waardoor kappen niet nodig is en proberen het hout zo lang mogelijk in circulatie te houden.

Decoratief plaatmateriaal

Preconsumerhout
Een deel van het hout is preconsumerhout. Dit is houtafval dat nog geen productleven heeft gehad en ontstaat als bijproduct van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer, wegbermonderhoud, maar ook resten van houtzagerijen of de houtverwerkende industrie.

De boomstammen die je op het houtpark van UNILIN Panels ziet liggen, kunnen niet gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen zoals massief houten planken wegens te klein of te krom. Een deel van dit hout komt uit duurzaam bosbeheer, want ook in deze bossen moet je rooien om het bos gezond te houden. Een ander deel komt uit wegbermonderhoud. Deze bomen worden langsheen wegen gerooid om gevaarlijke situaties te vermijden.


Postconsumerhout
Dit hout heeft al een productleven gehad en kan afkomstig zijn uit de bouw- en sloopsector, maar ook van bedrijven of huishoudens. Wat zij als afval beschouwen, gebruikt UNILIN Panels als grondstof. Door vergaande investeringen is UNILIN Panels erin geslaagd om dit hout om te zetten tot grondstof voor spaanplaten. Ze zijn er ondertussen in geslaagd om spaanplaten te produceren met meer dan 90% postconsumerhout. UNILIN Panels blijft hier verder in investeren om dit percentage de komende jaren te verhogen.


Energiebron
We sluiten de cirkel door houtafval als energiebron te gebruiken. Houtstof dat tijdens de productie vrijkomt bij het zagen en schuren van platen, wordt gebruikt als hernieuwbare warmtebron voor de trommeldrogers en persen van UNILIN Panels. Zo beperken ze de milieu-impact doorheen het productieproces: van aanvoer van grondstoffen tot de reststroom.

Restmateriaal
Wij nodigen u uit om mee te bouwen aan een duurzame toekomst. Maak deel uit van een groeiende groep 'bewuste creatoren', met een voorkeur voor natuurlijke materialen en heldere visie. Meer weten hoe UNILIN Panels hiermee omgaat? Bezoek de website van UNILIN Panels. 


Meer weten