Duurzaamheid zit in ons DNA

Bij Blok Plaatmateriaal is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op het milieu en de maatschappij en streven daarom naar een goede balans. Door het maken van bewuste keuzes en het zoeken naar duurzame oplossingen, willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Bij ons kunt u daarom niet alleen terecht voor hoogwaardig plaatmateriaal, maar ook voor duurzame en verantwoorde oplossingen.

Restmateriaal wordt nuttig besteed
Wij houden niet van verspilling. Ons hout krijgt daarom een tweede leven. Dankzij de slimme samenwerkingen met Unilin wordt het resthout uit ons magazijn onderdeel van de nieuwe basisgrondstof voor spaanplaat van Unilin. Voor de productie van plaatmateriaal van Unilin wordt 100% circulair hout gebruikt, waarvan min. 90% gerecupereerd hout. De overige 10% bestaat uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout, afkomstig van duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud. Op deze manier slagen we erin ecologische verantwoord te ondernemen. Lees verder
Werken met een keurmerk
Blok Plaatmateriaal streeft er naar om zoveel mogelijk producten met een certificering FSC® of PEFC™ te leveren. Beide certificaten worden breed ondersteund en geaccepteerd. Meer informatie 

Efficiënt transport 
Efficiënte logistiek zorgt niet alleen voor kostenbesparing, maar voegt waarde toe in de breedste zin van het woord. Voor het milieu, voor ons als organisatie én voor onze klanten. Vanuit ons mvo-gedachte plannen wij bewust ons transport in, zodat er zo weinig mogelijk co2-uitstoot ontstaat. Daarnaast investeert onze transporteur continu in een schoon wagenpark. Alle vrachtwagens zijn voorzien van een start-stop systeem. Dit beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, omdat de wagen bij stationair draaien uitgeschakeld wordt. De wagens zijn voorzien van een motor volgens de EU Euro 6-norm of Euro 5-norm. Deze motoren stoten minder schadelijke stoffen uit.

Verzend-/ verpakkingsmateriaal
Wij werken met milieuvriendelijke producten. Daarom bestaat ons verzend- /verpakkingsmateriaal alleen uit recyclend materiaal. Wij gebruiken verpakkingsmateriaal alleen wanneer het noodzakelijk is, zodat er niet onnodig materiaal verspild wordt. Indien mogelijk hergebruiken wij verzend/verpakkingsmateriaal.
Afval scheiden
Ons afval proberen wij zoveel mogelijk te scheiden in verschillende segmenten (papier, plastic, karton), zodat het geschikt is voor hergebruik en recycling.