Carina Riezebos 

Ze genoot haar opleiding aan de Design Academie Eindhoven en de Hogeschool voor de kunsten Arnhem. Als industrieel ontwerper in glas en kristal slaat ze een brug tussen kunst en toepassing. Altijd op zoek naar uitdaging, vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe technieken. Haar eigen collectie, onder de naam CARINA, straalt kwaliteit en eigenzinnigheid uit. Royal Leerdam Crystal erkende haar vakmanschap en stelde haar aan als eerste vrouwelijke hoofdontwerper. Met haar kennis, ervaring, tomeloze inzet en enthousiasme weet ze mensen en organisaties te inspireren. Als art director voor bedrijven is ze het vliegwiel voor creatieve innovaties en geeft ze met haar strategisch advies richting aan de productenportfolio. Een belangrijk ontwerpmotief hierbij is het creëren van toegevoegde waarde voor de consument. Dit leidt tot krachtig en buitengewoon design in een toegankelijke vormentaal. De productcollecties tonen de unieke kwaliteiten van het bedrijf en voorzien in de behoeften van de afzetmarkt.

Carina Riezebos stoelt op drie pijlers:   

1. CARINA 

Onder haar eigen merklabel ontwikkelt en produceert ze productcollecties op het snijvlak van kunst en toepassing. 

2. Art Direction 

Ze voert voor meerdere bedrijven de art direction, waaronder Blok Plaatmateriaal. 

3. Productiehuis 

Door haar grote kennis van de markt en de maakindustrie produceert ze ontwerpen van andere bedrijven en designers. 

  

Englisch version 

Carina Riezebos

She was educated at the Design Academy Eindhoven and the Arnhem School of the Arts. As an industrial designer in glass and crystal, she bridges the gap between art and application. Always looking for a challenge, innovation and development of new techniques. Her own collection, under the name CARINA, exudes quality and idiosyncrasy. Royal Leerdam Crystal recognized her craftsmanship and appointed her as the first female chief designer. With her knowledge, experience and unbridled commitment and enthusiasm, she knows how to inspire people and organizations. As an art director for companies, she is the flywheel for creative innovations and gives direction to the product portfolio with her strategic advice. An important design motive is the creation of added value for the consumer. This leads to powerful and extraordinary design in an accessible design language. The product collections show the unique qualities of the company and meet the needs of the market. 

Carina Riezebos company is based on three pillars: 

1. CARINA 

Under her own brand label, she develops and produces product collections on the cutting edge of art and application. 

2. Art Direction 

She provides art direction for several companies, including Blok Plaatmateriaal. 

3. Production house 

Because of her extensive knowledge of the market and the manufacturing industry, she produces designs from other companies and designers.